O čom sa nahlas alebo vôbec nehovorí?

NormalizáciaPožiarne konštrukciePrávne predpisyRiešenie PBS

V poslednom období je vo veľkej pozornosti téma energetickej hospodárnosti budov v súvislosti s implementáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153,18. 6. 2010).
V tejto súvislosti chcem upozorniť na jednu tému, o ktorej sa však málo hovorí alebo lepšie povedané skôr mlčí ako hovorí. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov nám okrem iného prinesie zvýšené požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v potrebe zvýšenej hrúbky tepelnej izolácie napríklad pri zatepľovanom obvodovom plášti v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS).
Pre zaujímavosť uvediem, že na dosiahnutie úrovne cieľových hodnôt pre budovy s takmer nulovou potrebou energie bude potrebná vrstva tepelnej izolácie s hrúbkou 240 až 270 mm v ETICS a 370 až 410 mm v strešnom plášti. V tejto súvislosti momentálne prebieha medzi odborníkmi vážna diskusia, aký vplyv to môže mať na celkové riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v prípade, ak na vyhotovenie ETICS bude použitý horľavý tepelnoizolačný materiál.
Aj keď by sa zdalo, že toto je tá téma, na ktorú chcem upozorniť, nie je to tak. Mňa skôr zaujíma ďalšia súvislosť, ktorá nie je v takej pozornosti, ale je nemenej závažná. Od 1.1.2014 totiž platí nová základná požiadavka na stavbu, ktorú zaviedlo NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011. Touto základnou požiadavkou je Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov.
V tejto súvislosti stavba musí byť navrhnutá, zhotovená a zdemolovaná tak, aby bolo využívanie prírodných zdrojov trvalo udržateľné a aby sa zabezpečilo najmä:
a) opakované použitie alebo recyklovateľnosť stavieb, ich materiálov a častí po demolácii;
b) trvanlivosť stavieb;
c) používanie ekologických surovín a druhotných materiálov v stavbách.

Vie mi niekto zodpovedný dnes odpovedať, či použitie každého tepelnoizolačného materiálu v ETICS na dosiahnutie cieľových hodnôt tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií je možné z pohľadu tejto novej základnej požiadavky na stavbu? Ktoré z nich spĺňajú požiadavku na bezproblémovú recyklovateľnosť, trvanlivosť a ekologickosť? Je to niekde stanovené?
Spĺňa to polystyrén, fenolová pena alebo kamenná vlna?

Skúsme sa zamyslieť na týmto rébusom!!!

Fero Gilian

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.