Elektromobilita v budovách

Riešenie PBS

V súvislosti s témou elektromobility v budovách, na ktorú sme spracovali a vydali novú ATN® 010 v apríli 2021, o čom sme verejnosť informovali dňa 15.4.2021 v článku Nová ATN® 010 – elektromobilita v budovách, naši partneri zo Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska organizujú online seminár s názvom Stavby a elektromobilita. O tom, že téma elektromobility v budovách je vysoko aktuálnou témou v celej EÚ svedčí aj dokument, ktorý vydalo taktiež v apríli 2021 Ministerstvo vnitra – generálne ředitelství Hasičského a záchranného sboru ČR pod názvom POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB – ELEKTROMOBILITA. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že na Slovensku sa tejto dôležitej téme nevenuje zo strany príslušných štátnych orgánov potrebná pozornosť. Svedčí o tom aj skutočnosť, že pred nedávnom bola z podnetu ÚNMS SR zrušená technická komisia TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi. Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Odborníci z tejto zrušenej TK sa mali práve venovať takýmto odborným témam z hľadiska tvorby príslušných STN nehovoriac o tom, že príslušný štátny orgán v oblasti požiarnej ochrany o tejto téme stále mlčí a nevypracoval ani žiadne metodické usmernenie a už vôbec nie akékoľvek ustanovenia príslušného právneho predpisu v oblasti elektromobility v budovách z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.