Vypínanie dodávky elektrickej energie pri požiari – príručka pre hasičov, projektantov, zhotoviteľov a investorov

Vypínanie dodávky elektrickej energie pri požiari – príručka pre hasičov, projektantov, zhotoviteľov a investorov

Riešenie PBS

V období pandémie COVID-19 sa začali ešte vo väčšej miere prehlbovať rozdiely vo vnímaní požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb, jednak medzi niektorými príslušníkmi vykonávajúcimi štátny požiarny dozor a odbornou verejnosťou a taktiež medzi niektorými príslušníkmi z jednotlivých okresných riaditeľstiev, napr. vo vzťahu k požiadavkám na vypínanie elektrickej energie pri požiari pomocou vypínacích prvkov CENTRAL STOP a TOTAL STOP podľa STN 92 0203.
Naša asociácia už niekoľko rokov upozorňuje na skutočnosť, že takýto stav rozdielneho vnímania požiadaviek (skoro v každej obci inak) neprospieva podpore podnikateľského prostredia, hospodárskemu rastu a potrebám aplikačnej praxe a je to len vytváraním zbytočných prekážok v rozvoji protipožiarnej bezpečnosti stavieb v Slovenskej republike. Preto sme sa rozhodli, aj vzhľadom na absolútne chýbajúci rozvoj technickej normalizácie, ktorú štátne orgány nedokážu zabezpečiť, že poskytneme odbornej verejnosti aj príslušníkom štátneho požiarneho dozoru pomôcku, podľa ktorej sa môžu správne zorientovať, kedy a ako je potrebné zabezpečiť vypínanie dodávky elektrickej energie pri požiari v stavbách s požiarnymi zariadeniami a v stavbách bez požiarnych zariadení. Existuje na to jednoduchý algoritmus vyjadrený jednoduchým vývojovým diagramom, ktorý sa bežne používa pri riešení študentských úloh na stredných odborných školách.

Oveľa podrobnejšie informácie o tejto dôležitej oblasti sa môžete dozvedieť v revidovanej

ATN® 004 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Elektrické inštalácie. Zásady navrhovania a zhotovenia,

platnej od. 1. 5. 2021, do ktorej elektrotechnickí odborníci, na základe mnohých požiadaviek odbornej verejnosti, spracovali, okrem iných, aj detailné obvodové elektrotechnické riešenia na vypínanie elektrickej energie pri požiari. ATN® 004 si môžete tiahnuť na linku ATN® 004

Ak v stavbe nie sú zariadenia, ktoré by mali byť v prevádzke počas požiaru (požiarne zariadenia) a vyžadovali by trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, nikto nemôže z hľadiska národného práva, požadovať akýkoľvek špeciálny systém vypínania elektrickej energie pri požiari, ktorý pred vydaním STN 92 0203: 2010 nejestvoval. Treba si však uvedomiť, že národné právo nie je vždy na prospech tých, ktorých by toto národné právo malo chrániť a preto odporúčame, takýto vhodný systém vypínania použiť na ochranu seba, aj zasahujúcich hasičov, ktorí na to právo určite majú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.