Nová ATN® 010 – elektromobilita v budovách

Riešenie PBS

Chceli by sme Vás informovať, že dnes 15. 4. 2021 sme po niekoľkých mesiacoch prípravy v skupine odborníkov vydali novú ATN® 010 Bezpečnostné aspekty elektromobility. Garáže v bytových a nebytových budovách s parkovacími miestami s infraštruktúrou pre elektromobily.
Problematika požiadaviek všeobecnej bezpečnosti vo vzťahu k rozvoju elektromobility má niekoľko aspektov, medzi ktoré patria napr. environmentálne, požiarnobezpečnostné, elektroenergetické a trhové vo vzťahu k elektromobilom a infraštruktúre pre elektromobilitu nachádzajúcich sa v bytových a nebytových budovách. V týchto budovách sa môžu nachádzať elektromobily z dôvodu státia na parkovacích miestach bez ich pripojenia na nabíjaciu stanicu alebo s pripojením na nabíjaciu stanicu. Pre tieto prípady nie sú vydané žiadne platné európske ani národné právne predpisy ani iné technické pravidlá.
Táto problematika sa dostáva do popredia najmä z dôvodu platných právnych predpisov, ktorým je v Slovenskej republike zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Napriek tomu, že ustanovenia § 8a tohto právneho predpisu sú účinné od 10. marca 2020 a ukladajú povinnosti, okrem iného, zriaďovať aj vnútri budov príslušný počet parkovacích miest s infraštruktúrou pre nabíjacie stanice elektromobilov, nie sú stanovené žiadne pravidlá z hľadiska bezpečnosti v budovách, v ktorých sa tieto zariadenia a elektromobily majú používať.
Podkladom pre vypracovanie tohto dokumentu sú mnohé medzinárodné skúsenosti odborníkov napr. z požiarov elektromobilov a ich likvidácie publikované na stránke https://appo.sk/o-nas/projekty/elektromobilita-a-riesenie-pbs/, závery projektu švajčiarskych odborníkov z vedeckej inštitúcie Empa a ďalšie zdroje uvedené v časti Literatúra v ATN® 010.

Uvedenú ATN® 010 si môžete stiahnuť na linku: ATN® 010

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.