Číňania preverili slovenské požiare zábrany

NormalizáciaPožiare

V septembri 2015 bola vo Fire Technology 2015 zverejnená zaujímavá výskumná správa čínskych odborníkov, ktorý sa zaoberali hodnotením šírenia požiaru po fasáde v štádiu, zhotovenia zatepľovacieho systému s horľavým tepelnoizolačným materiálom – polystyrénom EPS a XPS. Správa je pre Slovensko zaujímavá najmä z pohľadu nových požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti na zhotovenie kontaktných zatepľovacích systémov podľa STN 73 0802/Z2: 2015, ku ktorým sa kriticky vyjadrujú odborníci na protipožiarnu bezpečnosť stavieb. Čínsky odborníci skúškami preukázali, že požiarna zábrana z nehorľavej minerálnej vlny široká 300 mm, ktorá sa požaduje podľa požiarnych predpisov v Číne, nemôže zabrániť šíreniu požiaru po zhotovovanej fasáde pokiaľ zdroj požiaru pôsobí na horľavý tepelnoizolačný materiál vo vzdialenosti 1 m pod touto požiarnou zábranou, ktorá by musela mať šírku najmenej 400 mm. V prípade, ak zdroj požiaru pôsobí na horľavý tepelnoizolačný materiál vo vzdialenosti 2 m pod touto požiarnou zábranou, tak šíreniu požiaru nezabráni ani 400 mm široká požiarna zábrana. Taktiež bolo v skúškach preukázané, že šíreniu požiaru po fasáde smerom nadol spôsobenému odkvapkávaním horľavých plastov nezabráni ani 400 mm široká požiarna zábrana.
Tento výskum vyplynul z reálnych požiarov budov, ktoré vznikli pri ich zatepľovaní (pozri správu v prílohe).
Z uvedených skutočností a zo slovenskej reality, kedy podľa „neznámych odborníkov“ na PBS stojacich za kontroverzným vydaním STN 73 0802/Z2: 2015 postačuje pri použití horľavého zatepľovacieho systému šírka požiarnej zábrany len 200 mm vzniká otázka, ako je zabezpečená protipožiarna bezpečnosť pri zhotovovaní horľavých zatepľovacích systémov s väčšími hrúbkami od 1. marca 2016 podľa platných právnych predpisov v SR?
Možno, že to zabezpečia členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zatepľovacej firmy, podľa zrušeného ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) pôvodnej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, keďže čas, kedy robíme z nehorľavej fasády paneláku horľavú fasádu je časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, vzhľadom na najlepšie podmienky pre zatepľovanie v prípade počasia podľa § 2 ods. 1 písm. a) platnej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.
Taktiež je možné do rozpočtu na zateplenie zakalkulovať dočasný prenájom hasičskej jednotky, najlepšie z radov dobrovoľných hasičov, ktorí techniku už dostali a skúsenosti s hasením vo výškach predsa niekde musia získavať. Nakoniec treba len požiadať o preplatenie jej prenájmu z eurofondov. Dnes je možné všetko.
The Effectiveness of Horizontal Barriers

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.