Chránime všetkých rovnako?

Právne predpisyRiešenie PBS

Pokračujeme v téme požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri zatepľovaní, ktorá rezonuje v odborných aj laických kruhoch na Slovensku. Obyvateľstvo a občanov SR by však mohlo zaujímať aj to, aký dopad to bude mať na ich protipožiarnu bezpečnosť. Veľmi pekne to ilustruje dole uvedený obrázok (a príbeh), na ktorom sú porovnané požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri zateplení skoro rovnakých bytových domov, stojacich na niektorom slovenskom sídlisku vedľa seba. V oboch bytovkách bývajú, okrem iných, aj občania SR a pozerajú sa z okna svojej bytovky na tú druhú bytovku. Rozdiel je len v tom, že tá staršia bytovka (vpravo), kde bývajú aj starší občania SR, konkrétne napr. aj rodina Fuseková, Roblová a Reichlová, ktorá má dcéru vydatú za Ing. Lapina, ktorého rodina s troma deťmi býva zhodou okolností vo vedľajšej bytovke, bola postavená pred rokom 2000 konkrétne 1998 a požiadavky na riešenie protipožiarnej bezpečnosti boli stanovené podľa STN 73 0802. Tá novšia bytovka (vľavo), v ktorej býva už spomenutá rodina Lapinová bola postavená tesne po roku 2004 a jej protipožiarna bezpečnosť bola riešená podľa vyhlášky 94/2004 Z.z a súvisiaci noriem súboru STN 92 0201.
Hoci ide vizuálne aj reálne o rovnaký „činžiak“ v apríli roku 2016 (t. j. v blízkej budúcnosti), občania SR tomu dnes s obľubou hovoria, že „po voľbách“, dôjde k neuveriteľnej premene týchto dvoch rovnakých bytoviek v súvislosti s ich zateplením. Obrovský rozdiel v pomere množstva horľavých tepelných izolácií (polystyrénu) a nehorľavých tepelných (minerálna vlna) u oboch bytoviek je zarážajúci. Mama Reichlová sa z hrúzou v očiach spytuje svojej dcéry Lapinovej, s ktorou sa stretla na pieskovisku medzi oboma bytovkami: „Dcérka moja drahá, a či mi ty vieš povedať čo sa tu deje?“
Dcéra sa na ňu len trochu ľútostivo a troch nahnevane pozrie a povie: „Vieš mami, podľa mňa vy starší a vaše domy máte toho za sebou už dosť a spoločnosť si nemôže dovoliť chrániť Vás starších a staré domy tak, ako nás mladých a nové domy. Nakoniec, čo si čakala, veď si len spomeň koho si minule volila?“.
Aj takto si žijeme na našom krásnom Slovensku, keď zavládne nevďak.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.