APPO SR najdôležitejšou organizáciou v obhajobe záujmu špecialistov PO pri citovaní STN

APPO SR najdôležitejšou organizáciou v obhajobe záujmu špecialistov PO pri citovaní STN

NormalizáciaPožiareRiešenie PBSRôzneStavebné výrobky

Ako sme už informovali členov APPO SR, vzniesli sme zásadnú pripomienku (prostredníctvom APZ) k návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Naša zásadná pripomienka smeruje k tomu, že návrh uvedeného právneho predpisu v otázke žiadosti a udelenia súhlasu na citovanie STN nebude len zbytočnou administratívnou záťažou pre podnikateľov a ďalším nástrojom na obchádzanie zle nastaveného právneho systému SR, ako to býva zvykom, v prípade nezmyselných ustanovení právnych predpisov.
Našou snahou v rozporovom konaní s prekladateľom právneho predpisu, na ktoré sme boli pozvaní ako zástupcovia APZ (Asociácia priemyselných zväzov, člen tripartity) na deň 25. 1. 2019 bude to, aby okrem iných aj špecialisti PO t. j. povinní užívatelia STN mali najmenej rovnaké podmienky citovania a používania STN, ako žiada MV SR pre svojich zamestnancov v ich zásadnej pripomienke k návrhu právneho predpisu.
MV SR v zásadnej pripomienke namieta to, aby MV SR nemuselo platiť za citovanie a používanie STN žiadne finančné prostriedky, lebo vraj “investuje” (asi má na mysli mnohokrát nezmyselné miliónové investície napr. do hasičskej techniky rozdané dedinkám bez hasičov), nemalé finančné prostriedky do používania STN, hoci do tvorby STN v oblasti požiarnej ochrany a ich aktualizácie nedokázalo za posledné roky dať ani euro. APPO SR prostredníctvom APZ bude trvať na zásadnej pripomienke a bude trvať na odstránení rozporu v záujme toho, aby aj špecialisti PO mohli citovať vo svojich technických správach riešení PBS časti STN bez toho, aby museli čakať na súhlas na citovanie častí STN od ÚNMS SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú emailovú adresu.

Menu