Pomôcka pre riešenie PBS

Právne predpisyRiešenie PBSRôzne

Vážení čitatelia,

Prezídium HaZZ sa obrátilo so žiadosťou na spoločnosť Cognitio, s.r.o. o odborné stanovisko k niektorým problémom súvisiacim s používaním normy STN 92 0201-4 Požiarna bezpečnosť stavieb. Časť 4 Odstupové vzdialenosti. Prezídium HaZZ oslovilo spoločnosť Cognitio,s.r.o. z toho dôvodu, že jej konateľ Ing. Ján Dekánek, náš člen špecialista PO je spracovateľom STN 92 0201-4. Žiadosť o odborné stanovisko obsahuje dva body, ktoré sa ukázali byť v súčasnosti vysoko aktuálnymi. Sú to:

1. Ako sa má správne používať interpolácia v tabuľkách 3 a 4 normy a ako sa má správne interpretovať praktické používanie poznámky c) v týchto tabuľkách (ide o využitie presného výpočtu odstupových vzdialeností najmä medzi 0 a najnižšími tabuľkovými hodnotami;
2. Ako sa majú správne interpretovať významy obrázkov 1 a 7 v norme.

Aby sme zbytočne nezaťažovali čitateľa dlhým textom, uverejňujeme žiadosť Prezídia HaZZ aj odpoveď na ňu (vrátane tabuľkovej prílohy s odstupovými vzdialenosťami od jednotlivých otvorov v obvodovej stene) v plnom znení.
Nazdávame sa, že odpoveď spracovateľa normy aj tabuľková príloha môžu byť dobrou pomôckou pri praktickom riešení PBS. Tiež bude účelné sledovať zverejnené usmernenia Prezídia HaZZ, pretože v žiadosti o stanovisko sa uvádza, že na základe odpovede Prezídium HaZZ vypracuje usmernenie pre účely výkonu ŠPD.

Odpoved_spracovatela_na_ziadost
Ziadost_PHaZZ_o_vyjadrenie_spracovatela
Odstupove_vzdialenosti_od_jednotlivych_otvorov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.