APPO-LEX MONITOR® informuje verejnosť o tvorbe nového právneho predpisu

APPO-LEX MONITOR® informuje verejnosť o tvorbe nového právneho predpisu

Právne predpisyRôzne

V rámci nášho oficiálne registrovaného monitorovacieho systému APPO-LEX MONITOR®, ktorý od roku 2017 sleduje aktivity v oblasti tvorby právnych predpisov Vás chceme upozorniť, že dňa 3. 12. 2018 bolo na právnom a informačnom portáli Slov-Lex zverejnené oznámenie o predbežnej informácii PI/2018/272 k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní objektov, v ktorých sa používajú horľavé kvapaliny a kvapalné horľavé látky. Nájdete ho na linku, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/272.

V rámci uvedenej predbežnej informácie, ku ktorej práve prebieha pripomienkové konanie (PK) s dátumom začiatku PK 3. 12. 2018 a dátumom konca 14. 12. 2018, môže verejnosť pridať svoje vyjadrenie na linku Pridať vyjadrenie po prihlásení sa na portál Slov-Lex.

Podľa obsahu predbežnej informácie sa verejnosť môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2 predbežnej informácie.
Podnety a návrhy treba zasielať na:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava, e-mail: pavol.oresko@minv.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania k návrhu právneho predpisu na portáli Slov-Lex je I. štvrťrok 2019.

Predbežná informácia na stiahnutie TU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.