Výzva na záchranu technickej normalizácie a ochranu oprávneného záujmu občanov SR

Výzva na záchranu technickej normalizácie a ochranu oprávneného záujmu občanov SR

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

Už niekoľko rokov prinášame fakty o stave technickej normalizácie na Slovensku a popisujeme konkrétne prípady, ktoré sú mementom jej ďalšieho osudu. Vyslúžili sme si za to dokonca podanie návrhu trestného oznámenia na našu asociáciu, za šírenie poplašnej správy a žalobu za neoprávnené zasahovanie do dobrej povesti orgánu štátnej správy, ktorým je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR so zaplatením pokuty 10 000 Eur za jeho „nemajetkovú ujmu“.

Posúďte sami, na základe dole uvedenej výzvy dlhoročného odborníka v oblasti normalizácie v elektrotechnike, či naša dlhoročná snaha o dodržiavanie základných zásad európskej normalizácie na Slovensku je protištátnou činnosťou našej asociácie, alebo tých, ktorí svojou (ne)činnosťou a nekompetentnosťou môžu spôsobiť až ohrozenie bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.
Od pána Doc. Ing. Ivana Bojnu, PhD. dlhoročného odborníka v oblasti technickej normalizácie v elektrotechnike sme dostali dnes prosbu o pomoc pri mobilizácii odbornej aj neodbornej verejnosti vo vzťahu k stavu technickej normalizácie na Slovensku.
Začnem citáciou jeho slov z textu e-mailu, ktorý nám zaslal:

„Dobrý deň, pán inžinier Gilian,
keďže už druhý raz sa stretnutie na ÚNMS SR so zástupcami SEZ-KES, resp. ZEP SR neuskutočnilo, a zrejme v najbližšej dobe sa ani neuskutoční, posielam rozsiahly a kritický text, ktorý som hodlal predniesť – predovšetkým novému predsedovi ÚNMS SR, aby si uvedomil vážnosť situácie v oblasti normalizácie v elektrotechnike. V danej chvíli je najakútnejší bod 4 (Zákonná úprava o slovenských technických normách), keďže v januári bude parlament hlasovať o zmene zákona 264/1999.
Je potrebné zmobilizovať všetkých, ktorí majú kontakty na poslancov, aby už vládou prerokovaný návrh zmeny zákona v danej podobe jednak gestorský výbor a následne parlament neschválil. V opačnom prípade sa môžeme rozlúčiť s akýmikoľvek normami v slovenskom jazyku. Ako gestorský výbor je navrhnutý Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2017. Bolo by tiež žiaduce osloviť aj Ústavnoprávny výbor NR SR – tam sú právnici, možno to u nich nájde odozvu.
Ak máte možnosť zmobilizovať ľudí napr. cez NIP, IP, SKSI či ZEP SR atď., pokúste sa o to.“

Keďže si uvedomujeme naliehavosť tejto prosby, vyzývame všetkých, aby si pozorne prečítali text jeho dokumentu a uvedomili si, že treba skutočne niečo podniknúť a nedovoliť nekompetentnosti, ohroziť oprávnený záujem občanov Slovenskej republiky, ktorým je ich vlastná bezpečnosť.

Ako zákon môže ohroziť zákonné práva
2016-12-zmena-264-199-list-do-nr

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.