ATN 004 Zásady navrhovania a zhotovenie elektrických inštalácii z hľadiska PBS

ATN 004 Zásady navrhovania a zhotovenie elektrických inštalácii z hľadiska PBS

NormalizáciaPrávne predpisyRiešenie PBSRôzne

Dnes bola vydaná ďalšia zo série vydaných a pripravovaných ATN technických noriem ATN 004 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Elektrické inštalácie. Zásady navrhovania a zhotovenia.
Oblasť protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií a súvisiacich technických noriem výrobkov na tento účel patrí v posledných rokoch medzi dynamicky sa rozvíjajúce oblasti technickej normalizácie na národnej aj európskej úrovni.
Táto ATN bola spracovaná z dôvodu podstatných zmien, ku ktorým došlo od roku 2013 v právnych predpisoch požiarnej ochrany a vo viacerých technických normách súvisiacich s požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť elektrických inštalácií a stavebné výrobky na tento účel. Táto ATN nadväzuje na ustanovenia STN 92 0203 a rozširuje možnosti technických riešení uvedenej normy, ktoré vyplynuli z technickej praxe, najnovšieho poznania v oblasti protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií a lepšej aplikovateľnosti niektorých ustanovení STN 92 0203.

Prajeme jej používateľom veľa úspechov pri návrhu a realizácii elektrických inštalácií z hľadiska PBS.

Môžete si ju stiahnuť TU alebo v časti menu DOKUMENTY/Technické normy ATN.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.