Vydanie novej ATN 006 a súvisiacej konsolidovanej zmeny ATN 004

Vydanie novej ATN 006 a súvisiacej konsolidovanej zmeny ATN 004

NormalizáciaRiešenie PBSRôzne

Dnes 1. februára 2018 sme zverejnili vydanie novej ATN 006 Protipožiarna bezpečnosť elektrických inštalácií. Určovanie požiarneho ohrozenia spôsobeného káblami podľa požiarnotechnických parametrov a charakteru prevádzky káblov. Norma poskytuje návod na posudzovanie požiarneho rizika a požiarneho nebezpečenstva káblov z hľadiska nového hodnotenie káblov podľa reakcie na oheň a charakteru ich prevádzky. Tento návod uvádza spôsob nahradenia určitých druhov káblov s vyššou triedou reakcie na oheň káblami s nižšou triedou za určitých stanovených podmienok bez zvýšenia stupňa požiarneho ohrozenia. ATN 006 obsahuje postupy a návody v súlade s princípmi požiarnobezpečnostného inžinierstva. S vydaním tejto ATN súvisia aj určité zmeny v ATN 004, ktorá bola zmenená vo vzťahu k obsahu ATN 006.
Obe ATN si môžete stiahnuť na v časti Menu/Dokumenty/ATN normy alebo priamo tu na linkoch:

ATN 006
ATN 004

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.