Prečo sú ATN normy rovnako vhodné na používanie ako iné technické normy?

Prečo sú ATN normy rovnako vhodné na používanie ako iné technické normy?

NormalizáciaPrávne predpisyRiešenie PBS

K tejto otázke v názve článku, ktorá je aktuálna od začatia vydávania ATN noriem našou asociáciou, prebieha neustále živá diskusia medzi verejnosťou aj medzi ústrednými orgánmi štátnej správy. Odpoveď na ňu sa zdá pre mnohých náročná aj vzhľadom na historický fakt, že slovenské technické normy boli záväzné do času, kedy sme sa stali členmi Európskej únie resp. kým boli odkazy na STN uvádzané priamo v texte právnych predpisov. Historická záväznosť STN bola do istej miery pohodlná z hľadiska navrhovania, realizácie a kontroly rôznych technických riešení, ktoré súvisia napr. so všeobecnou bezpečnosťou. Dnes však žijeme v inej historickej dobe a mnohí sa len ťažko zmierujú, resp. nechcú sa zmieriť so skutočnosťou, že záväznosť technických noriem je len nostalgickou minulosťou. Tí, ktorí sledujú vývoj v oblasti postavenia a používania technických noriem nám musia dať za pravdu, že v súčasnosti, keď prakticky neexistuje platný právny predpis, ktorý by odkazoval priamo vo svojom texte na záväzné použitie konkrétnej technickej normy, je ich používanie výlučne dobrovoľné.
V súčasnosti stále očakávame schválenie návrhu nového zákona o technickej normalizácii, ktorý je v programe rokovania 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Tí, ktorí ešte stále neveria skutočnosti o všeobecne platnom princípe dobrovoľného používania technických noriem, by si mali prečítať dôvodovú správu k návrhu tohto zákona ako aj samotný návrh zákona (uvádzame ich v prílohách tohto článku). Z kontextu návrhu právneho predpisu aj dôvodovej správy je zrejmé, že odpoveďou na otázku ohľadom rovnakej vhodnosti používania ATN noriem a iných technických noriem je, že sú rovnako vhodné na používanie a záleží len na používateľovi, či ich dobrovoľne uplatní.
Základom pochopenia a zmierenia sa s touto skutočnosťou je fakt, že technická norma obsahuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a kvalitu výrobkov resp. služieb a jej dodržanie len predpokladá splnenie týchto požiadaviek, pričom však je možné na splnenie týchto požiadaviek uplatniť aj iné spôsoby ako určuje technická norma t. j. aj spôsoby uvedené v ATN normách.

ATN normy poskytujú nesporné výhody, ktorými sú neobmedzená možnosť každého odborníka zúčastniť sa priamo na ich tvorbe, používať ich bez následkov sankcií vo vzťahu k ich rozširovaniu a ich bezplatné používanie.

Dovodova_sprava_k_navrhu_zakona_o_technickej_normalizacii
Zakon_o_TN_schvaleny_vladou SR_v_rokovani_NR_SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.