Vianočný príspevok pre našich čitateľov

Normalizácia

Končí sa kalendárny rok a prichádza čas rekapitulácií a hodnotení v mnohých oblastiach nášho života. Väčšinu našich priaznivcov samozrejme zaujíma oblasť protipožiarnej bezpečnosti, ktorá neoddeliteľne súvisí s oblasťou technickej normalizácie a používania technických noriem. V roku 2015 sa na poli technickej normalizácie skutočne diali neskutočné veci a to najmä v oblasti, ktorá sa bezprostredne dotýka oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Na rozdiel od mnohých technických komisií úradu, ktoré už niekoľko rokov nevyvíjali žiadnu činnosť (sú v podstate mŕtve), dlhoročne dobre fungujúca technická komisia TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarom bola v roku 2015 najprv úplne znefunkčnená zo strany úradu a iniciatívy lobbystickej skupiny laikov PBS podporovaných orgánmi štátnej správy, aby nakoniec v novembri 2015 bola „reštrukturalizovaná“ tak, ako si želali zamestnanci úradu. Reštrukturalizácia technickej komisie v prípade TK 17, v podaní úradu znamenala, že z komisie bola vyradená väčšina odborníkov z oblasti požiarnej bezpečnosti. Títo členovia TK 17 síce patrili medzi tých najaktívnejších a najskúsenejších v oblasti tvorby technických noriem, ale pre úrad boli nepohodlní pre svoj kritický názor vo vzťahu k efektivite, odbornosti a transparentnosti postupov zamestnancov úradu od roku 2014, kedy bol zrušený Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) a kedy začala doba temna a úpadku technickej normalizácie na Slovensku.

Aby každý z Vás mohol v pokoji Vianoc posúdiť oprávnenosť názorov „nepohodlných odborníkov“ a vychutnať si „výsledky práce“ úradu, na základe Vami zaplatených daní na ich činnosť resp. nečinnosť v roku 2015, spracovali sme prehľad skutočného obrazu t. j. stavu technickej normalizácie v číslach a grafoch v porovnaní so susednou Českou republikou a v porovnaní z predchádzajúcimi rokmi od roku 2011, kedy ešte fungoval SÚTN.

V prípade Vášho záujmu, túto podrobnú a „dych vyrážajúcu“ správu o stave technickej normalizácie na Slovensku nájdete na portáli NORMALIZACIA v článku

Vianočná koleda pravdy o technickej normalizácii

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.