Verejné pripomienkové konanie k návrhu revízie STN 73 2901 – výzva

Verejné pripomienkové konanie k návrhu revízie STN 73 2901 – výzva

Normalizácia

Od našich členov aj partnerov sme dostali množstvo podnetov a pripomienok k návrhu revízie STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), ktorá je podľa oznámenia ÚNMS SR do 31.10.2022 vo verejnom pripomienkovaní. Tieto podnety a pripomienky sa týkajú rozporov požiadaviek návrhu revízie so samotným predmetom normy a s pôsobnosťou TK 58, v rámci ktorej návrh revízie vzniká, pretože ustanovenia návrhu normy majú podľa predmetu normy obsahovať požiadavky na zhotovenie ETICS a nie požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ETICS, ktorú stanovujú iné STN, navyše bez rozlíšenia veku stavby, čo je v rozpore aj s požiadavkami vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

Keďže do 31.10.2022 ostáva ešte určitý čas, bolo by žiaduce, aby tí, čo sa ich táto norma týka vyjadrili svoj názor na takýto nesúlad návrhu STN s potrebami aplikačnej praxe. Vyjadriť názor a pripomienky je možné v formulári uverejnenom na linku https://www.unms.sk/files/docs/navrhy-povodnych-stn-formular-pripomienky-614d73ffe2171.rtf po požiadaní o zaslanie návrhu revízie na adrese jana.otrubova@normoff.gov.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.