Úspešná spolupráca slovenských a svetových odborníkov v oblasti ochrany pred bleskom

Úspešná spolupráca slovenských a svetových odborníkov v oblasti ochrany pred bleskom

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

Pokračujeme v téme, o ktorej Vás dlhodobo pravidelne informujeme (od roku 2014) na našich stránkach. Jedná sa o tému kontroverznej ochrany pred bleskom pomocou tzv. “Aktívnych bleskozvodov“. Aj spolupráca našich odborníkov s uznávanými odborníkmi z celého sveta v oblasti ochrany pred bleskom viedla k tomu, že dlho diskutovaná STN 34 1398: 2014 bola 1. 3. 2017, presne po troch rokoch od jej vydania, zrušená z dôvodov jej technických nedostatkov a preukázaných bezpečnostných rizík pri jej používaní. Správa o zrušení tejto nebezpečnej národnej normy má veľmi pozitívnu odozvu aj medzi odborníkmi vo svete, čo dokazuje aj živá komunikácia medzi našimi a zahraničnými odborníkmi.

Pre tých, ktorí napriek zrušeniu STN 34 1398: 2014 stále pochybujú o nebezpečnosti a neúčinnosti takejto ochrany pred bleskom prinášame najčerstvejšie informácie a dôkazy zo zahraničia.

Dňa 16.05.2017 – 19.05.2017 sa v meste Krabi (Thajsko) konal 10. ročník medzinárodnej konferencie o bleskoch – APL2017 „Asia-Pacific International Conference on Lightning (pozri Konferencia). Na konferencii vystúpil aj celosvetovo uznávaný odborník v problematike ochrany pred bleskom Z. A. Hartono pôsobiaci v Kuala Lumpur (Malaysia), ktorý prezentoval výsledky zo svojej 25 ročnej štúdie o ESE zachytávačoch. Tieto výsledky sú zhrnuté v priloženom článku, ktorý Z. A. Hartono zaslal dňa 24. 05. 2017 Ing. Gabrielovi Krescankovi, slovenskému odborníkovi, ktorý exaktne preukázal a publikoval bezpečnostné riziká zrušenej STN 34 1398 a tak zároveň bezpečnostné riziká aj národnej francúzskej normy NF C 17-102, v súvislosti s nesprávne určeným ochranným priestorom aktívneho ESE zachytávača. Článok Z. A. Hartona jednoznačne dokazuje, že ESE zachytávače opakovane nedokázali ochrániť budovy pred priamym zásahom blesku. Priame zásahy blesku boli do ochranných priestorov predmetných zachytávačov. Tento jav je v článku pomenovaný pojmom „BYPASS“. Najpravdepodobnejším vysvetlením toho, prečo boli zaznamenané zásahy do objektov, aj keď sa v blízkosti nachádzali aktívne zachytávače ESE je to, že ochranný priestor týchto zachytávačov nie je v skutočnosti taký rozsiahly, ako uvádzajú tvorcovia normy NF C 17-102, čo bol rovnaký problém aj zrušenej STN 34 1398.
Ing. Gabriel Krescanko v svojom druhom článku s názvom „Skutočnosť, o ktorej sa pri určovaní ochranného priestoru aktívnych zachytávačov ESE nehovorí“ uverejnenom v časopise ATP journal 12/2016 pozri stranu 38-41 Článok ATP journal vysvetľuje, aký ochranný priestor by mal byť v skutočnosti braný do úvahy pri návrhu ochrany pred bleskom s ESE zachytávačmi. Článkom Ing. Gabriela Krescanka je možné vysvetliť neúčinnosť a bezpečnostné riziká ESE zachytávačov zdokumentované v priloženom článku Z. A. Hartona.

V tejto súvislosti sa zdá, ak nie úsmevné, tak určite cynické voči bezpečnosti, že sa po zrušení STN 34 1398: 2014 začali na Slovensku objavovať aktivity a špekulácie, ako navrhovať a používať aktívne zachytávače naďalej bez obmedzenia, napr. podľa rovnako nebezpečnej francúzskej NF C 17-102. Zarážajúce na tom je to, že sa do týchto aktivít a špekulácií aktívne zapájajú niektoré právne subjekty, ktoré majú zo zákona zabezpečovať oprávnený záujem t. j. bezpečnosť technických zariadení v súvislosti s ochranou zdravia, života a majetku.

Bezpečnosť až na druhom mieste, pokiaľ ide o peniaze.

APL2017_Hartono

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.