Úspech slovenských odborníkov z APPO SR v Európe

NormalizáciaPožiarne konštrukcie

Už niekoľko rokov naši odborníci v oblasti protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií a stavebných výrobkov na tento účel poukazujú v rámci medzinárodnej spolupráce pri tvorbe EN technických noriem na vážne nedostatky koncepcie návrhov týchto noriem.
V roku 2015 sme iniciovali prostredníctvom stáleho výboru pre stavebníctvo EÚ podanie protestu proti termínu nadobudnutiu platnosti harmonizovanej EN 50575 Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň. Už v procese jej tvorby upozorňovali naši odborníci na jej konfliktné ustanovenia vo vzťahu k neúmernému zaťaženiu výrobcov káblov pri ich uvádzaní na trh a podarilo sa im svojimi pripomienkami zmeniť mnohé tieto konfliktné ustanovenia. Avšak hneď po jej vydaní v septembri roku 2014 boli zistené ďalšie vážne nedostatky tejto normy, ktoré pravdepodobne vyplývajú z nedostatočnej znalosti zodpovedných orgánov CENELEC v oblasti legislatívy o stavebných výrobkoch. EK preto na základe upozornenia pozastavila proces harmonizácie tejto normy a posunula termín jej účinnosti na 1. 7. 2017.
V roku 2016 naši odborníci po mnohých odborných diskusiách v rámci CEN a CENELEC iniciovali ďalší návrh smerom k európskym organizáciám, kde upozornili na vážne nedostatky koncepcie požiarnych skúšok káblov a systémov na uloženie káblov vo vydaných a navrhovaných EN normách vo vzťahu k požiarnej odolnosti resp. funkčnej odolnosti v požiari. Tieto nedostatky boli argumentované na základe našich dlhoročných skúseností s požiarnymi skúškami podľa národnej STN 92 0205. Aj vďaka podpore Ing. Miroslava Smolku, viceprezidenta APPO SR a viceprezidenta EAPFP, ktorú vyjadril na mnohých rokovaniach európskych inštitúcií tomuto úsiliu slovenských odborníkov, sa podarilo minulý týždeň dosiahnuť otvorenie dôležitej diskusie o zmene koncepcie týchto požiarnych skúšok.
Aj tento úspech je dôkazom toho, že Slovensko je európskym lídrom v tejto oblasti a slovenskí odborníci sú schopní presadiť, na základe svojich dlhoročných skúseností na národnej úrovni, vhodné technické riešenia do EN technických noriem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.