Usmernenie Prezídia HaZZ o protipožiarnych vlastnostiach káblov

Usmernenie Prezídia HaZZ o protipožiarnych vlastnostiach káblov

Právne predpisyRiešenie PBSStavebné výrobky

25.3.2011 vydalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru SR usmernenie,ktoré sa týka používania káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami v zmysle požiadaviek prílohy č.14 Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
Cieľom tohto usmernenia je správne použitie káblov s požiadavkami ZO a BH a prevod týchto požiadaviek na triedy reakcie káblov na oheň a doplnkové klasifikácie.
Z praktického hľadiska to znamená, že tam kde sú požadované káble s vlastnosťou ZO musí byť použitý kábel, ktorý splňuje požiadavku triedy reakcie na oheň B2ca, a požiadavku BH spĺňa kábel, ktorý vyhovuje doplnkovej klasifikácii a1 a s1.

TEXT USMERNENIA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.