NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

Nezaradené

Dňa 4.4.2011 bolo v Úradnom vestníku EU zverejnené NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatnite?né vo všetkých členských štátoch.
Komentár APPO SR:

Stará smerica o stavebných výrobkoch z roku 1989 bola platná viac než 20 rokov. Priniesla a vyvolala veľké zmeny na celom stavebnom trhu v Európe. U nás bola implemantovaná do legislatívy Zákonom o stavbených výrobkoch 90/1998 Z.z. Zmyslom smernice bolo zjednotiť európsky trh a odstrániť technické prekážky vo voľnom pohybe tovaru.

Na rozdiel od smernice, je nové nariadenie okamžite záväzné, bez potreby legislatívneho procesu v členských štátov. Účinnosť začína 24.4.2011. Avšak plné uplatnenie nariadenia je od 1. júla 2013 (pozri článok 68).

Značka zhody CE bude mať pre stavebné výrobky podobný význam ako cestovný pas u občanov. Teda má zaručovať pohyb bez prekážok. O to vyšší význam bude mať regulácia a kontrola správneho použitia a zabudovania SV do stavieb.

Pre APPO SR nie je nové nariadenia prekvapením. Špeciálne pre pasívnu požiarnu bezpečnosť stavieb je správne zabudovanie kľúčovou témou. Tejto téme sme sa intenzívne venovali v rokoch 2008 až 2010 na dostatočnej úrovni organizovaním seminárov, spoluprácou na legislatívnom procese, spoluprácou na tvorbe technických noriem a presadzovaním nových princípov do praxe.

TEXT NARIADENIA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.