Úradnícka oslava Dňa Ústavy SR jej hanobením!

NormalizáciaPrávne predpisy

Každý slušný občan Slovenskej republiky vie, že 1. september je významným sviatkom v dejinách Slovenska, kedy oslavujeme Deň Ústavy SR a tak si pripomíname začiatok našich novodobých dejín. Aj slovenský úradník by mal byť slušným občanom, ktorý rešpektuje ústavnosť SR a má byť pre ostatných občanov príkladom v rešpektovaní a presadzovaní dodržiavania zákonov. Avšak to je len teória, pretože prax ukazuje, že napr. výkon štátnej správy na úseku technickej normalizácie sa nedá resp. nesmie vykonávať v súlade so zákonom. Inak by mohlo dôjsť k „poškodeniu“ záujmov niektorých podnikateľských skupín, čo by mohlo slovenského úradníka stáť jeho biedne „postavenie“. Aj keď hovoriť o „postavení“ v prípade takéhoto úradníka sa dá len ťažko, keďže väčšinu života strávi v predklone s hlavou v piesku alebo v niekoho zadku.
Takýmto spôsobom vyjadrili svoj obdiv a úctu ku Dňu Ústavy SR „anonymní“ úradníci z Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo v SR, ktorí v „spolupráci“ s „anonymnými“ úradníkmi MV SR, Prezídia Hasičského a záchranného zboru vydali 1. septembra STN 73 0802/Z2, ktorá završuje snahu podnikateľskej skupiny „polystyrenárov“ o zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb, „vhodnou“ aplikáciou až 300 mm hrúbok horľavých tepelnoizolačných materiálov. Konečný návrh STN 73 0802/Z2 nebol vôbec chválený podľa platného Štatútu a rokovacieho poriadku v technickej komisii TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarom, pretože k nemu bolo vznesených okolo 150 zásadných pripomienok od renomovaných odborníkov a špecialistov PO. Všetky podstatné pripomienky odborníkov na PBS, ktoré nevyhovovali podnikateľskej skupine „polystyrenárov“ boli úradom ignorované a návrh bol držaný niekoľko mesiacov v ilegalite, bez jedinej odpovede ÚNMS SR na otázky členov TK 17 o jeho ďalšom osude. Nikto z úradu sa nevyjadril k otázke členov TK 17, ktorý odborník posudzoval na úrade akceptovanie alebo neakceptovanie 150 podstatných odborných pripomienok, keďže vieme, že tam žiadneho takého nemajú, hoci bol úrad niekoľko krát vyzývaný v zmysle zákona o slobode informácií.
Na ich protiprávne a nekompetentné konanie vo veci vydania STN 73 0802/Z2 v takejto podobe, zneužili aj meno doc. Ing. Juraja Olbřímka PhD., ktorého uviedli ako hlavného spracovateľa, hoci ten s tým absolútne nesúhlasil a niekoľko krát vyzval úrad na komunikáciu v tejto otázke.
Taktiež každý člen TK 17, ktorý vzniesol niektorú zo 150 odignorovaných pripomienok musí protestovať proti tomu, aby sa v norme uvádzalo, že normu spracovala TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarom, pretože to je lož a zavádzanie odbornej verejnosti.
Toto určite nie je záver celej kauzy, len potvrdenie, že úrad dlhodobo nevykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom a nezabezpečuje oprávnený záujem občanov tejto republiky. Podobne je to aj v prípade iných kontroverzných noriem vydaných úradom od roku 2014, ako napr. STN 34 1398: 2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody.
Vyzerá to tak, že na Slovensku vznikla s tichou podporou štátu nová odborná spôsobilosť špecialistu HPO bez potreby znalosti čohokoľvek tzv. „špecialista-hrobár požiarnej ochrany“.

Prajem všetkým slušným občanom príjemný sviatočný deň a teším sa na život v právnom štáte.

František Gilian, člen TK 17

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.