Technické riešenie elektrického istenia požiarnobezpečnostného osvetlenia

Technické riešenie elektrického istenia požiarnobezpečnostného osvetlenia

Riešenie PBSRôzne

V súvislosti s novými podmienkami a požiadavkami uvedenými v STN 92 0205: 2014, ktorá je pripravená na vydanie novozriadeným odborom SÚTN v rámci Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR Vás chceme informovať o zaujímavom technickom riešení. V rámci zabezpečenia trvalej dodávky elektrickej energie pri požiari napríklad pre systém núdzového osvetlenia alebo dopravného osvetlenia cestných tunelov platí podmienka, že porucha alebo tepelná deštrukcia jedného alebo viacerých svietidiel nesmie mať za následok stratu napájania celej sekcie svietidiel. Ak je v spoločnom elektrickom obvode pripojených viac svietidiel, je potrebné technicky zabezpečiť, aby porucha v trase jedného svietidla v prípade požiaru neovplyvnila funkciu ostatných svietidiel. Riešením môže byť samostatné elektrické istenie jednotlivých svietidiel, napr. v inštalačných odbočovacích škatuliach so zachovaním princípu selektivity elektrického istenia. Na pripojenom obrázku nižšie je vyobrazená takáto inštalačná škatuľa, ktorá zabezpečuje elektrické odbočenie z hlavnej trasy núdzového osvetlenia do vedľajšej trasy pre núdzové svietidlo a zároveň zabezpečuje elektrické istenie tohto svietidla. V prípade, že napríklad dôjde k elektrickému skratu vo vedľajšej trase jedného svietidla, tak to nespôsobí prerušenie dodávky elektrickej energie pre ostatné svietidlá. Istenie zabezpečuje tavná poistka umiestnená priamo vo vnútri inštalačnej škatule, ktorá sa dá prakticky bez problémov kedykoľvek vymeniť za novú. Jednoduché a účelné technické riešenie, ktoré nevyžaduje žiadne mimoriadne náklady.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.