Rokovanie zástupcov APPO SR a Prezídia HaZZ na tému aplikácie na osvedčovanie požiarnych konštrukcií

Rokovanie zástupcov APPO SR a Prezídia HaZZ na tému aplikácie na osvedčovanie požiarnych konštrukcií

BlogNovinkyPožiarne konštrukcieRôzne

Dňa 20 9.2019 sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie zástupcov vedenia našej asociácie so zástupcami odboru požiarnej prevencie (OPP) Prezídia HaZZ na rôzne témy vzájomnej spolupráce. Hlavnou témou bola problematika osvedčovania požiarnych konštrukcií (OPK) ich zhotoviteľmi a uplatnenie existujúcich internetových a mobilných aplikácií na OPK vyvinutých našou asociáciou. Na základe dohody sme poskytli zástupcom (OPP) Prezídia HaZZ všetky potrebné technické informácie o základnom obsahu a funkcionalitách oboch aplikácií na posúdenie zo strany zástupcov (OPP) Prezídia HaZZ pre ich prípadné uplatnenie v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru.

Menu