Prínos APPO SR k inováciám v rámci národného projektu Sektorovo riadené inovácie

Prínos APPO SR k inováciám v rámci národného projektu Sektorovo riadené inovácie

Požiarne konštrukcie

Základným predpokladom každej inovácie je vytváranie väzieb medzi chápaním a uplatňovaním súčasných riešení a požiadaviek jednotlivých oblastí národného hospodárstva a novými technológiami, digitalizáciou a globálnymi výzvami v politickom a hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte. Takouto inováciou je nesporne napr. pre oblasť sektoru stavebníctva aj vývoj a uplatňovanie e-aplikácie OPK ako digitalizovaného pôvodného prístupu k osvedčovaniu požiarnych konštrukcií (OPK) ich zhotoviteľom. Legislatívna požiadavka na vytváranie písomnej formy dokumentácie OPK bola v rámci vývoja e-aplikácie OPK inovovaná z hľadiska uplatnenia princípov digitalizácie, podporuje vývoj nových technológií v oblasti BIM modelovania stavieb a v neposlednom rade podporuje globálne výzvy vo vzťahu environmentálnemu prístupu možného šetrenia prírodnej suroviny, ktorou je drevo potrebné na papierovú formu dokumentácie OPK. E-aplikácia OPK spolu s PW aplikáciou OPK pre mobilné zariadenia predstavuje náš príspevok k inováciám v rámci národného projektu Sektorovo riadených inovácií (SRI) v Národnej sústave povolaní, ktorý je riadený Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR a je financovaný z operačného programu Ľudské zdroje.
Podrobnosti o projekte a jeho etapách realizácie sú na linku https://sustavapovolani.sk/o_portali
Z pohľadu APPO SR, ktorá má svoje zastúpenie generálnym sekretárom APPO SR v Sektorovej rade pre elektrotechniku (https://sustavapovolani.sk/sektorova_rada-15), je zaujímavá možnosť prierezovej spolupráce v rámci projektu SRI aj s inými sektorovými radami napríklad Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment (https://sustavapovolani.sk/sektorova_rada-26), ktorá má v pôsobnosti garantované zamestnanie Technika požiarnej ochrany a Špecialistu požiarnej ochrany a Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu (https://sustavapovolani.sk/sektorova_rada-18), ktorá má v pôsobnosti garantované zamestnania v oblasti prípravy výstavby (navrhovanie a projektovanie) a uskutočňovania stavieb.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.