Požiarna bezpečnosť fotovoltických systémov – príklad z praxe

Požiarna bezpečnosť fotovoltických systémov – príklad z praxe

NormalizáciaPrávne predpisyRiešenie PBS

Problematike požiarnej bezpečnosti fotovoltických systémov sme v roku 2014 venovali niekoľko článkov. Naša snaha o aké také riešenie tejto „neriešenej“ problematiky vyústila spracovaním revízie STN 34 3085: 1961, ktorá je momentálne v štádiu verejného pripomienkového konania (viď príloha) a mala by byť vydaná pod názvom „Pravidlá na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách“.
Norma sa pripravuje už od júla minulého roku a obsahuje okrem iného dôležité informácie vo vzťahu k požiadavkám na fotovoltické systémy umiestnené na strechách alebo obvodových konštrukciách stavieb. Čo je však najzarážajúcejšie, k návrhu normy sa do dnešného dňa oficiálne na Slovensku nevyjadri žiadny hasič, napriek tomu, že Hasičský a záchranný zbor bol opakovane oficiálne požiadaný viackrát v roku 2014 o jeho pripomienky k návrhu normy.
Asi si hasiči na Slovensku myslia, že sa ich táto problematika akosi vôbec netýka. Verejné pripomienkové konanie potrvá až do 17. februára 2015, takže si počkáme či sa niekto zobudí, alebo sa obrátime o názor na Dobrovoľný hasičský zbor SR? To, že problematika požiarnej bezpečnosti fotovoltických systémov je neopomenuteľnou súčasťou riešenia PBS dokumentuje aj veľmi zaujímavá prezentácia Technického ústavu požiarnej ochrany Českej republiky, ktorú Vám ponúkame v prílohe, a ktorá veľmi dobre popisuje a dokumentuje túto problematiku na skutočnom prípade požiaru z Českej republiky. Aspoň môžete porovnávať prístup hasičov V ČR a SR k tejto problematike, pretože pravdepodobne český hasiči môžu prezentovať vlastný technický názor na túto oblasť, ktorý veľmi dobre korešponduje s tým čo sa navrhuje v STN 34 3085, len škoda, že o tom hasiči na Slovensku nevedia alebo nechcú vedieť alebo nemôžu chcieť vedieť? Kto vie?

Verejne_pripomienkove_konanie_STN_34_3085
Problematika FVE_BRNO – Mgr. Pospíšil

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.