Poďakovanie za podporu hromadnej pripomienky APPO SR

Právne predpisy

Dovoľte aby sme sa touto cestou poďakovali všetkým podporovateľom hromadnej pripomienky APPO SR, týkajúcej sa návrhu zákona, ktorým sa novelizuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Osobite by sme chceli vyzdvihnúť podporu Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska a mnohých špecialistov PO. Do dnešného dňa hromadnú pripomienku podporilo 544 ľudí, čo naplnilo predpoklad na prerokovanie hromadnej pripomienky s predkladateľom zákona MV SR v rosporovom konaní, ktoré sa podľa všetkého uskutoční v priebehu budúceho týždňa. Veríme, že našou hromadnou pripomienkou a Vašou podporou zabezpečíme zlepšenie situácie v oblasti celkovej koordinácie procesov projektovania, realizácie a kontroly dodržiavania požiadaviek na zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a tým pomôžeme zabezpečiť aj predpokladaný cieľ týchto požiadaviek, ktorým je správna funkcia a súčinnosť všetkých požiarnych zariadení, ktoré pre svoju činnosť nevyhnutne potrebujú dodávku elektrickej energie.

Ing. František Gilian, prezident APPO SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.