Požiarna bezpečnosť cestných tunelov a snahy APPO SR o dodržiavanie predpisov PO

Požiarna bezpečnosť cestných tunelov a snahy APPO SR o dodržiavanie predpisov PO

Právne predpisyStavebné výrobky

Úroveň všeobecnej bezpečnosti pri výstavbe diaľnic na Slovensku má už svoje príbehy napr. v podobe padajúcich konštrukcií mostov v Kurimanoch (nejedná sa však o padacie mosty, ako možné technické riešenie). Snáď nie je potrebné pripomínať alarmujúce straty na ľudských životoch v tejto súvislosti. O to viac je zarážajúcejšie, že sa bezstarostne pokračuje v týchto trendoch aj v prípade výstavby diaľničných tunelov zo strany niektorých dodávateľských organizácií. Konkrétne sa jedná o technické a technologické vybavenie tunelov slúžiace na účely protipožiarnej bezpečnosti. Požiadavky požiarnej bezpečnosti pre výstavbu cestných tunelov sú ustanovené v technických podmienkach TP11/2011 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Kto si myslí, že všetky dodávateľské organizácie sú ochotné bez špekulácií tieto požiadavky plniť je na veľkom omyle. Požiadavky na zásobovanie tunela elektrickou energiou pre potreby požiarnej bezpečnosti upravené týmto predpisom boli napr. v tuneli Šibenik od začiatku deformované a modifikované „vedeckým“ resp. novátorským prístupom rôznych zainteresovaných dodávateľských subjektov.
Asociácia PPO SR sa v posledných rokoch niekoľko krát odborne vyjadrovala k týmto praktikám a anomáliám vedúcim len k jednému cieľu, a tým je získanie zákazky a zhotovenie požadovaného diela „akože“ v kvalite Mercedesu za náklady Trabantu a odovzdanie na kľúč s trojcípou hviezdou. Sme len radi, že zodpovední pracovnici Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. sa nedajú v takýchto prípadoch zo strany rôznych dodávateľov opiť rožkom a trvajú na plnení ustanovení TP11/2011. Teší nás, že aj APPO SR k tomu prispela svojimi odbornými názormi a skúsenosťami.
Na pozadí takýchto prípadov z praxe s plnením požiadaviek na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari sa potvrdzuje správnosť našej aktivity, hromadnou pripomienkou k novele zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zdôrazniť dôležitosť zariadení na trvalú dodávku elektrickej pri požiari pre celkovú požiarnu bezpečnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.