Nemecká zázračná voda na hasenie elektrických zariadení pod napätím?

Nemecká zázračná voda na hasenie elektrických zariadení pod napätím?

Požiare

Pokračujeme v už „rozbehnutej“ téme, o ktorej sme v našich článkoch niekoľko krát písali a to „Fotovoltické systémy na strechách verzus požiarne bezpečnosť stavieb“. Pre zaujímavosť uvádzame, že návrh revízie normy STN 34 3085:1961, v ktorej sme sa pokúsili túto problematiku riešiť je od 17.12.2014 do 17.3.2014 vo verejnom pripomienkovom konaní. Do dnešného dňa sa nikto neprihlásil (hasiči, elektrotechnici či iná odborná verejnosť) v rámci tohto konania a nezaslal žiadne pripomienky k návrhu revízie. Nuž čo, sme na Slovensku. Táto téma je o to vážnejšia, že optimálne riešenie problematiky má viacero aspektov, medzi ktoré určite patrí, okrem preventívnych protipožiarnych opatrní, aj taktika hasičského zásahu. V tejto súvislosti Vám ponúkame veľmi zaujímavý videomateriál, v ktorom sa nemecký hasiči seriózne zaoberajú taktikou hasičského zásahu fotovoltických panelov na strechách. Nie je potrebné ani vedieť dobre nemecky, aby ste prišli na to, že všetko ide, keď sa chce (dokonca s úsmevom) a z uvedeného videa je zrejmé, že fyzikálne zákony by mohli platiť so 100 % pravdepodobnosťou aj na Slovensku. Zamyslí sa niekto na touto možnosťou? Všetko totiž nasvedčuje tom, že sa pomocou stanovenia vhodných preventívnych opatrení (napr. vypínania DC časti fotovoltického systému, umiestňovania panelov vo vzťahu k horľavosti stavebných výrobkov, výstražným označeniam) a vhodnej taktiky hasičského zásahu (napr. správna taktika hasenia vodou) môžu vyriešiť doteraz „neriešiteľné“ problémy.

Tajomstvá vody na hasenie elektrických zariadení pod napätím

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.