Pomoc špecialistom PO pri riešení PBS zatepľovania

Pomoc špecialistom PO pri riešení PBS zatepľovania

BlogNormalizáciaNovinkyPrávne predpisy

Tento článok a dolu uvedený dokument sú určené na pomoc špecialistom požiarnej ochrany a autorizovaným inžinierom – špecializácia požiarna bezpečnosť stavieb, pri riešení PBS vo vzťahu ku kontaktným zatepľovacím systémom. Jeho obsah Vám snáď pomôže pri riešení PBS, vzhľadom na to, že vydanie STN 73 0802/Z2: 2015 a STN 73 0834/Z2: 2015 má dosť kontroverzný charakter z hľadiska obsahu a taktiež z hľadiska procesu vydania.

Komentár k STN 73 0802/Z2 článok 6.2.4.11

Menu