Podpora záchrany technickej normalizácie od významných organizácií

Podpora záchrany technickej normalizácie od významných organizácií

NormalizáciaPrávne predpisy

Nadväzujeme na tému zlého návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Po zverejnení listu APPO SR poslancom Ústavnoprávneho výboru NR SR a výboru NR SR pre hospodárske záležitosti dňa 8. 1. 2017, zverejňujeme ďalšie listy výborom NR SR od týchto významných organizácií, ktoré sa pripojili k našej aktivite:

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES), Asociácia priemyselných zväzov (APZ) zastrešujúca Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky (ZSP SR), Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR (ZHŤPG SR), Slovenskú elektromechanickú asociáciu (SEA), Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).

Tieto organizácie taktiež požadujú od výborov NR SR odmietnutie a zmeny navrhovaných ustanovení zákona, ktoré pôsobia proti záujmom tejto krajiny.
list_sez-kes_ustavnopravnemu_vyboru_nr_sr
list-sez-kes_vyboru_nr_sr_pre_hz
list-apz_ustavnopravnemu_vyboru_nr_sr
list-apz_vyboru_nr_sr_-pre_hz

Od vzniku samostatného Slovenska bola technická normalizácia vždy na okraji skutočného záujmu všetkých vlád a parlamentov. Medzi odborníkmi sa otvorene hovorilo, že úrad, ktorý je zodpovedný za súčasný kritický stav technickej normalizácie na Slovensku, je akousi odkladacou poličkou straníckych kádrových rezerv resp. skrachovaných politikov všetkých politických strán.

Za 23 rokov po rozdelení Československa sme dokázali z technicky vyspelej krajiny v oblasti technickej normalizácie, používania noriem a ich správneho vnímania urobiť zlými politickými rozhodnutiami krajinu, kde prestali fungovať technické komisie odborníkov, kde mladá generácia ani nevie, že existujú technické normy a na čo slúžia, kde záujem o technické vzdelanie je na katastrofálnej úrovni, kde sa vydávajú technické normy, ktoré sú výsmechom technického umu a podporujú osobité záujmy na úkor oprávneného záujmu, kde o technických riešeniach a najnovších poznatkoch vedy a techniky rozhodujú neodborní štátni úradníci bez politickej nezávislosti.

Bohužiaľ v tomto prípade platí v plnom rozsahu príslovie „Urobili sme capa záhradníkom“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.