Ako urobiť z nevhodných STN vhodný biznis

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

Dňa 19. 12. 2016 sme uverejnili článok „Výzva na záchranu technickej normalizácie a ochranu oprávneného záujmu občanov SR“, v ktorom sme Vám priblížili zúfalú situáciu v technickej normalizácii na Slovensku, prostredníctvom názoru jedného z najuznávanejších odborníkov v normalizácii v elektrotechnike. V nadväznosti na jeho prosbu o pomoc a aktivitu zo strany širokej odbornej verejnosti sme napísali príslušným poslaneckým výborom NR SR list. Týmto listom sme požiadali Ústavnoprávny výbor NR SR a výbor NR SR pre hospodárske záležitosti o to, aby pri prerokovávaní návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvážili negatívne dopady tohto návrhu zákona na dôležité oblasti hospodárstva, školstva, vzdelávania a ústavného práva občanov SR.
S obsahom listu sa môžete oboznámiť tu
List výborom NR SR

Príkladom toho, v akom zúfalom stave je technická normalizácia na Slovensku, keď aj dôležité bezpečnostné technické normy Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydáva len v anglickom jazyku je aj prípad, ktorý nám opisuje náš kolega elektrotechnik. Napísal nám:

„Napriek tomu, že mám predplatené cez SKSI sťahovanie noriem z STN-online z webového portálu ÚNMS SR, musel som si kúpiť český preklad ČSN EN 60079-10-1:2016 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry (cca 33 €). Pre projektantov elektro a TG je to životne dôležitá nová norma, ktorá má začať platiť o dva roky. Inšpekcie a dopravný úrad vo všeobecnosti požadujú, aby sa projekty zhotovovali podľa novej normy, počnúc dňom jej vydania v tlači (bez ohľadu na jazykovú verziu).
Dôvod – aby projekty boli zhotovené podľa novej normy, platnej v čase ich realizácie.
Záver:
ÚNMS SR platíme za bezcennú službu (tovar), ktorý nie sme schopní využiť. Ledaže na vlastné riziko, v prípade nášho nesprávneho prekladu do SK jazyka.“

Takáto „obchodná“ politika Odboru technickej normalizácie na ÚNMS SR je neprijateľnou politikou slovenského národného normalizačného orgánu voči slovenskej odbornej verejnosti. Platiť ústrednému orgánu štátnej správy, okrem daní, aj poplatky za technické normy (tovar), ktoré si potom nemôžete prečítať v štátnom jazyku (nepoužiteľný a nevhodný tovar) je niečo nevídané. Tovar, ktorý je nepoužiteľný a nevhodný je potrebné vrátiť jeho predajcovi a požadovať vrátenie peňazí a využiť práva na ochranu spotrebiteľa. Položme si otázky. Môže byť ústredný orgán štátnej správy predajcom (podnikateľským subjektom) a ešte aj zlým podnikateľským subjektom, ktorý predáva nepoužiteľný a nevhodný tovar? V tomto prípade neplatia práva na ochranu spotrebiteľa?

Slovenské technické normy vydávané v anglickom jazyku sú síce pre Slovákov na svoj účel nepoužiteľné, avšak ako predmet biznisu sú veľmi zaujímavé. Predstavte si takýto podnikateľský zámer:

Na Slovensku si kúpite v anglickom jazyku napr. už vyššie spomínanú STN EN 60079-10-1 v tlačenej verzii podľa cenníka za 35 €. V anglicky hovoriacej krajine sa anglická verzia tejto normy napr. BS EN 60079-10-1 podľa cenníka predáva za najmenej £131.00 = 153 €. Čo poviete na 437 %-nú maržu?. Lepšie ako reexport liekov nie, keď na jednom balení zarobíte 118 Éčiek? Keď si kúpite 150 ks tejto STN v anglickom jazyku a predáte ich do zahraničia, zarobíte v tomto prípade 17 700 €. Keď si odrátate náklady na založenie živnosti, spiatočnú letenku do Londýna na predajné víkendové trhy, stravu a ubytovanie, aj tak Vám zostane asi 17 200 €. Pomôžete svojmu podnikaniu, ale najmä slovenskej odbornej verejnosti, pretože predovšetkým podporíte preklady STN do slovenského jazyka. Pýtate sa ako je to možné? Jednoducho. Podľa súčasnej „obchodnej“ politiky národného normalizačného orgánu by mala byť ďalšia edícia tejto normy preložená do slovenského jazyka, pretože podľa tvrdenia národného normalizačného orgánu má predajnosť normy vplyv na to, či sa ju oplatí prekladať.

Tým sa ale Váš biznis s reexportom STN v anglickom jazyku môže skončiť, ale nemusí, preto neváhajte, je najvyšší čas. Pomôžte predajnosti STN a „možno“ pomôžete vydávaniu technických noriem v štátnom jazyku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.