Poďakovanie APPO SR za podporu a priazeň v roku 2017 Vám všetkým

Poďakovanie APPO SR za podporu a priazeň v roku 2017 Vám všetkým

NormalizáciaRiešenie PBSRôzne

Záverom roku 2017 by sme chceli veľmi pekne poďakovať všetkým členom aj podporovateľom našej asociácie za podporu a priazeň, ktorú ste nám prejavovali počas celého roku 2017.

Aj vďaka Vašej podpore a priazni sa nám darilo a darí plniť úlohy a poslanie profesijnej občianskej organizácie, ktorými je najmä upozorňovať na nedostatky a navrhovať riešenia na ich odstránenie v oblasti pôsobnosti našej asociácie a ochrany oprávneného záujmu t. j. v oblasti požiarnej ochrany. Vďaka Vám sa nám podarilo obstáť aj v takých prípadoch, akým bola žaloba zo strany ústredného orgánu štátnej správy v oblasti technickej normalizácie na našu asociáciu, za „údajné“ neoprávnené zasahovanie do dobrej povesti žalobcu. Po dvoch rokoch od podania žaloby nakoniec žalobca pod novým vedením a pod ťarchou obrovského množstva dôkazov uvedených v našom stanovisku k žalobe a na základe Vašej verejnej mienky pochopil, že naše zverejňované postoje a názory na nedostatky v štátnej správe sú opodstatnené a žalobu vzal späť v plnom rozsahu. Naším cieľom vždy bolo a bude spolupracovať zo všetkými zainteresovanými stranami, ktoré majú záujem o zlepšenie úrovne bezpečnosti a súvisiacej normalizácie a tým aj o zabezpečenie oprávneného záujmu občanov Slovenskej republiky.

O úspešnosti a prospešnosti nášho pôsobenia v roku 2017 svedčí aj množstvo pozitívnych ohlasov zo strany odbornej verejnosti, napr. na vydávanie ATN® noriem, ktoré sa stali široko používanými a uznávanými technickými dokumentmi. Aj vďaka Vám ich dnes používa vo svojej praxi už takmer 20 000 používateľov.

Veríme, že aj v roku 2018 nám zachováte svoju priazeň a podporu a my Vám na oplátku zaručujeme, že vždy budeme zastávať pozíciu, názory a presadzovať riešenia, ktoré budú viesť k ochrane oprávneného záujmu v prospech Vás všetkých.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.