Ako chcú Česi riešiť záväznosť či nezáväznosť noriem uvádzaných v právnych predpisoch?

Ako chcú Česi riešiť záväznosť či nezáväznosť noriem uvádzaných v právnych predpisoch?

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

Už koncom roku 2017 sme Vás informovali v článku „Nový systém normalizácie v Českej republike – čo na to Slovensko?“, že v Českej republike dochádza od 1. 1. 2018 k dôležitým zmenám systému tvorby a vydávania českých technických noriem ČSN. Tvorbu a vydávanie ČSN od 1. 1. 2018 zabezpečuje Česká agentura pro standardizaci (ČAS) a na webovej stránke tejto agentúry sme našli veľmi zaujímavý článok o aktuálnej problematike uvádzania technických noriem v právnych predpisoch. Táto problematika je veľmi aktuálna aj na Slovensku, pretože je v nej minimálne taký právny chaos, ako v Českej republike. V našich článkoch sme niekoľko krát písali, že najväčším problémom pre tvorbu jednoznačného názoru vo vzťahu k záväznosti či nezáväznosti uplatňovania noriem sú nesprávne nastavené legislatívne pravidlá vlády SR (LPV SR). Túto skutočnosť potvrdzuje aj článok na stránkach ČAS a hoci legislatívne pravidlá vlády ČR (LPV ČR) sú vo vzťahu k uvádzaniu odkazov na ČSN v právnych predpisoch ČR lepšie nastavené ako LPV SR, napriek tomu sú LPV ČR podľa článku ČAS považované za neudržateľné a je potrebné ich zmeniť a doplniť, aby sa do problematiky uplatňovania noriem v právnych predpisoch vnieslo jasnejšie svetlo.
Myslíme, že táto téma je veľmi aktuálnou témou a príkladom na riešenie problémov na Slovensku a ÚNMS SR a Rada pre technickú normalizáciu, by sa mali inšpirovať takýmto postupom v ČR.
Našu asociáciu, ako vydavateľa ATN noriem, môže len tešiť názor a skutočnosť uvedená v článku agentúry ČAS, ktorý potvrdzuje, že ATN normy sú rovnako vhodné na riešenie problematiky uvedenej v ich predmete ako iné normy, keďže sa uvádza:

Shoda s technickou normou by měla být jedním ze způsobů, jak je možné stanovené požadavky splnit, přičemž taková technická norma by měla být technickým vyjádřením obecného právního požadavku, který však může být splněn i jinými prostředky.

To jednoznačne dokazuje, že projekt vydávania ATN noriem má svoje opodstatnenie, a že je moderným európskym prístupom časti slovenskej odbornej verejnosti schopnej riešiť technické oblasti, ktoré nie sú riešené alebo sú nedostatočne riešené v iných normách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.