Nové normy pre národný systém PBS – elektrické inštalácie

Nové normy pre národný systém PBS – elektrické inštalácie

NormalizáciaStavebné výrobky

1. februára 2014 vydal Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo (odbor SÚTN) dve nové technické normy, týkajúce sa požiarnej bezpečnosti stavieb:
STN 92 0205: 2014 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok
STN 92 1101-4: 2014 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače
STN 92 0205: 2014 je revíziou pôvodnej STN 92 0205: 2012 a oproti pôvodnej norme došlo k dôležitým zmenám v oblasti priamej aj nepriamej aplikácie výsledkov skúšok, doplneniu požiadaviek na upevňovanie (kotvenie) nosných konštrukcií káblov do stavebných konštrukcií a možnosti použitia pomocných konštrukcií na upevnenie do stavebných konštrukcií. Bolo doplnené množstvo príloh obsahujúcich obrázkové príklady káblových systémov. V rámci medzinárodnej spolupráce s ČR sa stal obsah tejto normy aj základom pre vydanie ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb – Zachování funkční schopnosti kabelových rozvodů – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R a aplikace výsledků zkoušek
Nová STN 92 1101-4: 2014 je prvou výrobkovou normou pre elektrické rozvádzače v EÚ, ktorá stanovuje požiadavky na protipožiarne parametre skríň elektrických rozvádzačov, ktoré majú požiarnu odolnosť hodnotenú kritériami podľa európskeho hodnotiaceho systému. Vydaním tejto normy spolu s STN 92 1101-1: 2013, STN 92 1101-2: 2013, STN 92 1101-3: 2013 a STN 34 7661: 2013 bola ukončená tvorba slovenského národného systému pre protipožiarnu bezpečnosť elektrických inštalácií na protipožiarne parametre elektrotechnických výrobkov používaných na účel predpisov protipožiarnej bezpečnosti stavieb v SR.
Týmto by sme sa chceli zároveň poďakovať všetkým členom APPO SR aj ostatným kolegom, ktorí sa svojou mierou zaslúžili o tvorbu tohto národného systému technických noriem. Tento systém je vo vzťahu k požiadavkám na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a požiadavkám na stavebné výrobky jediným systémom v krajinách EÚ, čo oceňujú aj mnohí kolegovia zo zahraničia. Škoda, že väčšina ľudí na Slovensku, ktorí by ho mali poznať, presadzovať a pozitívne vnímať ani netušia, že vlastne existuje. Nuž čo, doma niekto nie je prorokom.

Pre tých, čo to chcú vedieť uvádzame jeho štruktúru:
Návrhové normy:
STN 92 0203: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie
STN 92 0204: 2012 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu
Skúšobné a klasifikačné normy:
STN 92 0205: 2014 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia
STN 92 0206: 2012 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky a klasifikácia
Výrobkové normy:
STN 34 7661: 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti. Káble a vodiče
STN 92 1101-1: 2012 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov
STN 92 1101-2: 2012 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače
STN 92 1101-3: 2012 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 3: Výrobky na spájanie káblov a vodičov
STN 92 1101-4: 2014 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.