APPO SR vracia Oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy ŠPO a TPO

APPO SR vracia Oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy ŠPO a TPO

Právne predpisyRiešenie PBS

Na základe rozhodnutia prezídia APPO SR s platnosťou od 7.2.2014 Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR sa dobrovoľne vzdáva a v dobrej viere vracia Ministerstvu vnútra SR Prezídiu HaZZ Oprávnenie č. 6/2012 na vykonávanie odbornej prípravy špecialistov a technikov PO, ktoré jej bolo vydané 7.2.2012.
Odôvodnenie:
V našom liste prezidentovi HaZZ zo dňa 10.12.2013 sme sa, okrem iných návrhov, snažili upozorniť na potrebu riešenia problému zmeny systému odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobilosti špecialistov aj technikov PO, ktorý podľa nás nezodpovedá (už niekoľko rokov) potrebám technickej praxe, úrovni technického poznania a je v úplnom nesúlade s didaktickými princípmi vzdelávania (spôsob, rozsah, forma, metóda). Uviedli sme, že súčasný systém odbornej prípravy poskytuje možnosť korupčného správania, pretože ukladá povinnosť špecialistovi a technikovi PO, pravidelne absolvovať následnú odbornú prípravu u organizácie, ktorá získala oprávnenie na jej vykonávanie, ale nezabezpečuje špecialistovi PO, že mu bude umožnené ju absolvovať z dôvodu, že organizácia oprávnená na vykonávanie odbornej prípravy nie je povinná ju vykonávať.
Vzhľadom na to, že sme doteraz nedostali žiadnu reakciu MV SR Prezídia HaZZ na naše upozornenie a na snahu o zlepšenie tohto stavu, máme za to, že nemožno naďalej od APPO SR spravodlivo žiadať, aby vykonávala činnosti na základe tohto Oprávnenia, pretože nie je presvedčená o správnosti a morálnosti takéhoto postupu.
Za pochopenie ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.