Neznalosť právnych predpisov na stavbách

NormalizáciaPožiarne konštrukciePrávne predpisyStavebné výrobky

Chceme Vás informovať, že sme aktualizovali technickú normu ATN 002 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Požiadavky na požiarne konštrukcie. Číselník požiarnych konštrukcií zhotovených z elektrotechnických stavebných výrobkov a technický návod TN APPO 010. Môžete si ich stiahnuť v časti Menu/Dokumenty.
Aktualizáciu technickej normy ATN 002 si vyžiadala prax, vzhľadom k skutočnosti, že v mnohých prípadoch absolútne absentuje vedomosť odbornej verejnosti o zákonnej požiadavke na potrebu osobitého oprávnenia na projektovanie zariadení na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari.
Túto požiadavku ustanovila v roku 2015 novela zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v § 11c ods.6.. Píše sa rok 2017 a na významných stavbách na Slovensku napr. trasy káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari „projektuje“ lepšie povedané „neodborne čmára na papier“ akýkoľvek manažér či majster bez príslušného odborného vzdelania z realizačnej firmy, ktorá má na stavbe realizovať elektrické rozvody. Následne takýto „projektant“ svoj „návrh“ konzultuje telefonicky s odborníkmi na požiarnu bezpečnosť elektrických inštalácií a výrobcami príslušných stavebných výrobkov, čo o tom niečo skutočne vedia a snaží sa ich presvedčiť, že jeho laické umelecké dielo je správne navrhnuté, lebo sa mu páči a celkom ľahko sa realizuje.
To je skutočne výsmech stavebníctva, pretože zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari sú podľa § 2 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi požiarnymi zariadeniami a musí ich projektovať podľa uvedeného zákona autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Čo robia stavbyvedúci na stavbách, keď dopustia, že sa stavia bez splnenia zákonných požiadaviek?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.