Vystavovateľský poplatok – stojan s propagačnými materiálmi

Vystavovateľský poplatok – stojan s propagačnými materiálmi

100.00 

1. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 sa uskutoční 25.5.2023 v hoteli Partizán**** v Bystrej 108 na Táloch. Konferencia je zameraná na aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí a je oficiálne podporovaná Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

Popis

Poplatok pre vystavovateľa za umiestnenie jedného stojana s propagačnými materiálmi v priestoroch konania konferencie.