Základný účastnícky poplatok bez rautu

Základný účastnícky poplatok bez rautu

160.00 

Účastnícky poplatok pre účastníka konferencie, ktorý nie je členom APPO SR. Poplatok zahŕňa náklady za účasť na konferencii, propagačné materiály konferencie, obed formou bufetových stolov a 2x coffe break.

Popis

2. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2024 sa uskutoční 16.5.- 17.5.2024 v kongresovom komplexe AQUACITY POPRAD. Konferencia je zameraná na aktuálne témy protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí. Dňa 16.5.2024 (štvrtok) sa budú konať odborné prednášky a na záver dňa sa uskutoční slávnostný spoločenský večer (raut). Nasledujúci deň 17.5.2024 (piatok) možu účastníci konferencie navštíviť odbornú exkurziu v spoločnosti Fires, s.r.o. v neďalekých Batizovciach, kde sa nachádza významné slovenské komplexné skúšobné laboratórium pre požiarne, mechanické a fyzikálne skúšky stavebných výrobkov.