Vystavovateľský poplatok – propagačný stôl a stolička(y)

Vystavovateľský poplatok – propagačný stôl a stolička(y)

200.00 

1. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 sa uskutoční 25.5.2023 v hoteli Partizán**** v Bystrej 108 na Táloch. Konferencia je zameraná na aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí a je oficiálne podporovaná Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

Popis

Poplatok pre vystavovateľa za umiestnenie jedného propagačného stola a stoličky v priestoroch konania konferencie.