Vystavovateľský poplatok – prezentačný stôl a stolička

Vystavovateľský poplatok – prezentačný stôl a stolička

200.00 

Poplatok pre vystavovateľa za umiestnenie jedného prezentačného stola a stoličky v priestoroch konania konferencie. Vystavovateľ, ktorý je riadnym členom APPO SR môže požiadať sekretariát APPO SR o 20 %-ný zľavový kód.

Popis

2. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2024 sa uskutoční 16.5.- 17.5.2024 v kongresovom komplexe AQUACITY POPRAD. Konferencia je zameraná na aktuálne témy protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí. Dňa 16.5.2024 (štvrtok) sa budú konať odborné prednášky a na záver dňa sa uskutoční slávnostný spoločenský večer (raut). Nasledujúci deň 17.5.2024 (piatok) možu účastníci konferencie navštíviť odbornú exkurziu v spoločnosti Fires, s.r.o. v neďalekých Batizovciach, kde sa nachádza významné slovenské komplexné skúšobné laboratórium pre požiarne, mechanické a fyzikálne skúšky stavebných výrobkov.