Účastnícky poplatok pre riadneho člena APPO SR s rautom

Účastnícky poplatok pre riadneho člena APPO SR s rautom

100.00 

1. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 sa uskutoční 25.5.2023 v hoteli Partizán**** v Bystrej 108 na Táloch. Konferencia je zameraná na aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí a je oficiálne podporovaná Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky

Popis

Účastnícky poplatok pre riadneho člena APPO SR, ktorý je ďalším účastníkom konferencie, pričom prvý zástupca riadneho člena APPO SR účastnícky poplatok neplatí. Poplatok zahŕňa náklady za účasť na konferencii, propagačné materiály konferencie, obed formou bufetových stolov, 2x coffe break a večerný raut. Členstvo v APPO SR sa overuje uvedením Vášho e-mailu.