Účastnícky poplatok príslušníka HaZZ s rautom

Účastnícky poplatok príslušníka HaZZ s rautom

180.00 

1. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 sa uskutoční 25.5.2023 v hoteli Partizán**** v Bystrej 108 na Táloch. Konferencia je zameraná na aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí a je oficiálne podporovaná Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

Popis

Účastnícky poplatok pre účastníka konferencie, ktorý je príslušníkom HaZZ. Poplatok zahŕňa náklady za účasť na konferencii, propagačné materiály konferencie, obed formou bufetových stolov, 2x coffe break a večerný raut.