Účastnícky poplatok pre riadneho člena APPO SR bez rautu

Účastnícky poplatok pre riadneho člena APPO SR bez rautu

50.00 

1. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 sa uskutoční 25.5.2023 v hoteli Partizán**** v Bystrej 108 na Táloch. Konferencia je zameraná na aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí a je oficiálne podporovaná Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

Popis

Účastnícky poplatok pre riadneho člena APPO SR, ktorý je ďalším účastníkom konferencie, pričom prvý zástupca riadneho člena APPO SR účastnícky poplatok neplatí. Poplatok zahŕňa náklady za účasť na konferencii, propagačné materiály konferencie, obed formou bufetových stolov, 2x coffe break. Členstvo v APPO SR sa overuje uvedením Vášho e-mailu.