Základný účastnícky poplatok s rautom

Základný účastnícky poplatok s rautom

200.00 

1. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 sa uskutoční 25.5.2023 v hoteli Partizán**** v Bystrej 108 na Táloch. Konferencia je zameraná na aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí a je oficiálne podporovaná Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

Popis

Účastnícky poplatok pre účastníka konferencie, ktorý nie je členom APPO SR. Poplatok zahŕňa náklady za účasť na konferencii, propagačné materiály konferencie, obed formou bufetových stolov, 2x coffe break a večerný raut.