Vystavovateľský poplatok – reklamný baner

Vystavovateľský poplatok – reklamný baner

100.00 

1. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 sa uskutoční 25.5.2023 v hoteli Partizán**** v Bystrej 108 na Táloch. Konferencia je zameraná na aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí a je oficiálne podporovaná Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

Popis

Poplatok pre vystavovateľa za umiestnenie jedného reklamného baneru v priestoroch konania konferencie.