Čo je požiarna konštrukcia? Má PK požiarnu odolnosť? (3.časť)

Požiarne konštrukcie

Z dikcie vyhlášky vyplýva, že stavebný prvok môžeme prehlásiť za požiarnu konštrukciu, až keď spĺňa požadované kritéria na použitie v podmienkach požiaru.

Z toho vyplýva, ža ak konštrukcia nebola správne zhtovená, nemôže byť považovaná za požiarnu konštrukciu.

Napríklad PDK (požiarna deliaca konštrukcia) má spĺňať EI60, ale má neutesnené otvory a škáry, tak nie je celistvá a ani neizoluje. Preto jej skutočná požiarna odolnosť je EI0 (nula) a nie je požiarnou konštrukciou.

Rovnako to platí, ak boli použité nesprávne materiály (zámeny a náhrady), hrubo porušené pravidlá montáže, nesprávne prenesené výsledky z jednej konštrukcie na inú (napríklad izolácia skúšaná ako priečka použitá na vzduchotechniku), ak boli PK zmontované ako závislé na nepožiarnych konštrukciách a podobne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.