Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov

Riešenie PBSRôzne

pod týmto názvom vydáva v septembri 2012 Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechikov Slovenska novú odbornú publikáciu. Autori publikácie zaujímavým spôsobom približijú celú históriu tvorby národného systému požiarnej bezpečnosti stavieb v oblasti elektrických inštalácií od roku 2004 a objasňujú základné princípy požiarnej bezpečnosti stavieb v tejto oblasti v súvislosti s platnými právnymi predpismi a technickými normami.
Publikácia je zameraná na zlepšenie orientácie v problematike požiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú procesu prípravy, realizácie kontroly stavieb pri výstavbe aj pri užívaní stavieb t. j. pre projektantov, špecialistov požiarnej ochrany, stavbyvedúcich, stavebných dozorov, zhotoviteľov, štátny požiarny dozor, technickú inšpekciu a revíznych aj požiarnych technikov.
Podrobnosti ohľadom jej objednania a zakúpenia nájdete na stránke www.sez-kes.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.