APPO SR – hlavný partner 4. Plesu Zväzu elektrotechnického priemyslu SR

APPO SR – hlavný partner 4. Plesu Zväzu elektrotechnického priemyslu SR

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

Vzhľadom na vynikajúcu spoluprácu našej asociácie v rámci projektu APPO-LEX MONITOR®, ktorý je našim registrovaným a veľmi úspešným projektom v oblasti koordinácie pripomienok odbornej verejnosti pri tvorbe právnych predpisov so Slovenským elektrotechnickým zväzom – Komorou elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) členom Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR), ktorý je zároveň členom dôležitej a vplyvnej Asociácie priemyselných zväzov (APZ) sme sa stali hlavným partnerom 4. Plesu Zväzu elektrotechnického priemyslu SR O plese.
Členmi ZEP SR je aj mnoho spoločností, ktoré sú riadnymi členmi APPO SR a preto považujeme toto partnerstvo za významné a perspektívne aj do budúcnosti. V spolupráci s uvedenými organizáciami resp. z ich odporu sme podali a podarilo sa nám presadiť množstvo zásadných pripomienok k návrhom dôležitých právnych predpisov napr. v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, technickej normalizácie a verejného obstarávania.

Projekt APPO-LEX MONITOR®, chránený registrovanou ochrannou známkou preukázal, že v súčasnosti, kedy často nedokážeme sledovať množstvo legislatívnych zmien, ktoré majú podstatný vplyv na náš život a podnikanie (často aj negatívny), musíme hľadať také efektívne formy spolupráce, ktoré budú slúžiť k prospechu náš všetkých a rozvoju našej spoločnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.