Ako sa vysporiadať s pocitom klišé Vianočných želaní?

Všetci sme zvyknutí, že pred Vianočnými sviatkami dostávame elektronickou poštou množstvo Vianočných prianí a želaní. Nás však zaujalo jedno, ktoré vyjadruje neskutočnú synergiu reality, atmosféry a potrieb aplikačnej praxe.

Ing. Gabriel Krescanko s manželkou a dvoma milujúcimi deťmi, nám poslal Vianočný pozdrav, ktorý symbolizuje to, čo je najobdivuhodnejšie v prístupe mladej rodiny vo vzťahu k napredovaniu vedy a techniky v 21. storočí. Vianočný pozdrav z Prírodného laboratória mechaniky vonkajších vedení, ktoré ako projekt podporuje naša asociácia, naozaj stelesňuje úžasný obraz pochopenia potrieb vedy, techniky, spoločnosti, rodinných vzťahov a Vianočnej pohody, bez podpory z rôznych štátnych finančných zdrojov.

Je to okrem iného aj dôkaz, že existuje index lomu, len to treba správne Vianočne technicky pochopiť. Prajeme Vám pokojné Vianoce.