V obci Uzovské Pekľany 1 na východe Slovenska v prírodnom laboratóriu na výskum mechaniky vonkajších vedení prebieha od 20.11.2022 celoročné meranie stavovej rovnice samonosného izolovaného kábla NFA2X 4×120 RM v rozpätí 35 m. Naša asociácia vytrvalo podporuje tento projekt. Počas merania sa na dennej báze zaznamenáva teplota (priemer z troch ortuťových teplomerov osadených v blízkosti kábla), priehyb a ťah. Výsledky z týchto meraní sa zapisujú a sú online zverejňované v tabuľke, ktorú si môzete pozrieť nižšie pod fotogalériou z prírodného laboratória. Predmetom merania je zistiť skutočnú závislosť správania sa samonosného izolovaného kábla NFA2X 4×120 v prírodných podmienkach v závislosti od zmeny teploty, a teda preveriť stavovú rovnicu, ktorá sa v súčasnosti používa podľa platnej STN, resp. pri montáži predmetného kábla.

Menu