Ako sa v českých médiách popularizuje téma požiarnej prevencie

Ako sa v českých médiách popularizuje téma požiarnej prevencie

PožiareRôzne

Televízia ČT24 odvysielala dňa 9. 2. 2019 večer v rámci programu Hyde Park Civilizace veľmi zaujímavú, skoro hodinovú reláciu z oblasti požiarnej ochrany a požiarnej bezpečnosti stavieb. V tejto relácii tému komunikoval verejnosti pán Václav Kratochvíl odborník z Hasičského záchranného zboru hlavného mesta Prahy.

Kedy vznikne požiar? Ako sa šíri? Aké teploty pri horení vznikajú? Ako sa šíri dym? Čo keď horí vo výškovej budove alebo v tuneli? Aké materiály „podporujú“ požiar a ktoré ho zastavujú? Ako sa zisťujú príčiny požiarov? Aké vybavenie majú hasiči? A kde všade pomáhajú?
Tieto všetky oblasi sú v relácii vysvetlené veľmi vhodným a zrozumiteľným spôsobom a takto nejako by si zaslúžili byť popularizované aj na Slovensku.

Pozrite si túto zaujímavú reláciu na linku Relácia. Skutočne sa to oplatí a môže to byť inšpirujúce aj pre odborníkov v oblasti požiarnej ochrany, ale a pre bežných ľudí.

Ďalšia veľmi zaujímavá aktivita v Českej republike v oblasti požiarnej ochrany zo strany štátneho orgánu t. j. Ministerstva vnútra ČR je projekt Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR. V rámci projektu ministerstvo príkladne spolupracuje s českou odbornou verejnosťou (súkromným sektorom), skúšobňou a akademickou obcou a poskytuje jej na realizáciu projektu sumu 5,3 milióna českých korún s cieľom vypracovať rozbor systému navrhovania požiarnej bezpečnosti stavieb v zahraničí, vypracovať rozbor existujúcich princípov navrhovania požiarnej bezpečnosti stavieb v ČR (rozbor kódexu noriem požiarnej bezpečnosti stavieb rady ČSN 73 08xx a noriem súvisiacich), vrátane opisu problematických oblastí. Ďalej sa má v rámci projektu vytvoriť nový, alebo upraviť existujúci systém navrhovania požiarnej bezpečnosti stavieb v ČR, vrátane implementácie metód požiarneho inžinierstva.

Viac sa dočítate v dokumente Projekt MV ČR

Takáto aktivity štátu vo vzťahu k spolupráci s odbornou verejnosťou v otázke koncepcie riešenia PBS nám na Slovensku už dlhodobo chýbajú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.