Ako nás chráni štát zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii?

Ako nás chráni štát zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii?

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

V tejto pohnutej dobe bol dňa 7. 3. 2018 v zbierke zákonov zverejnený nový zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, ktorý symbolicky nadobúda účinnosť 1. apríla 2018. Symbolicky preto, lebo ako je známe, 1. apríl bol vždy dňom, keď si ľudia navzájom zo seba uťahujú a vtipkujú na účet toho druhého. Tu však nejde pravdepodobne o vtip, ale o realitu záujmu štátu vo vzťahu k ochrane oprávneného záujmu t. j. bezpečnosti, zdravia, života a majetku osôb a priaznivého životného prostredia.

Stačí si prečítať dve ustanovenia zákona:

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie
c) oprávneným záujmom bezpečnosť, zdravie, život a majetok osôb a priaznivé životné prostredie.

§ 3
Technická norma a technická normalizačná informácia
(10) Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné.

V § 2 písm. c) sa síce definuje základný pojem oprávneného záujmu, avšak tento pojem sa v celom zákone ani raz nepoužíva. Možno by to bolo 1. apríla aj vtipné, keby to paradoxne nebolo v rozpore s Čl. 6 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR, pričom to je vládny návrh zákona. Tento článok totiž ustanovuje, že v zákone nemožno zaviesť pojem alebo právny pojem, ktorý sa v zákone nepoužíva. To len potvrdzuje rozpačitosť prístupu štátu k ochrane základných hodnôt t. j. bezpečnosti, zdravia, života a majetku osôb a priaznivého životného prostredia.
Keďže podľa § 3 ods. 10 je dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie dobrovoľné, aj v prípade ak tieto dokumenty obsahujú požiadavky na oprávnený záujem, tak je len na občanovi, aby ich dodržaním sám zabezpečil pre druhých spoluobčanov bezpečnosť, zdravie, život a majetok osôb a priaznivé životné prostredie.

Naozaj vtipné.

Niekto sa potom čuduje, že ľudia vyšli do ulíc. Veď chcú zabezpečiť len oprávnený záujem.

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.